جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل النحویة > المطابقة

مرجح

المطابقة  

نامرجح

  • مطابقة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154361

این مفهوم را دانلود کن: