جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои синтактикӣ > муайян кунӣ

مرجح

муайян кунӣ  

نامرجح

  • معین کنی
  • маърафэҳсозӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154365

این مفهوم را دانلود کن: