جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم تطورالمعانی > علم تطورالمعانی التاریخی

مرجح

علم تطورالمعانی التاریخی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154369

این مفهوم را دانلود کن: