جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

لغةالاطفال > علم تطور معانی کلمات الاطفال

مرجح

علم تطور معانی کلمات الاطفال  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154370

این مفهوم را دانلود کن: