جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

маънои шораӣ  

نامرجح

  • معنای اشاره ای
  • маънӣе зэмнӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154372

این مفهوم را دانلود کن: