جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التخطیط اللغوی > وضع قواعداللغة

مرجح

وضع قواعداللغة  

نامرجح

  • تنسیق اللغة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154373

این مفهوم را دانلود کن: