جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

объект  

نامرجح

  • آبْیکت
  • мафъӯл

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154375

این مفهوم را دانلود کن: