جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Муносибатҳои Синтаксисӣ > объект > объекти бавосита

مرجح

объекти бавосита  

نامرجح

  • آبْیکت بَواسطه
  • мафъӯлэ бовосэтэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154376

این مفهوم را دانلود کن: