جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Муносибатҳои Синтаксисӣ > объект > объекти бевосита

مرجح

объекти бевосита  

نامرجح

  • آبْیکت بی واسطه
  • мафъӯлэ бӣвосэтэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154377

این مفهوم را دانلود کن: