جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Қоидаҳои сохтори ибора > Категорияҳои ибораӣ

مرجح

Категорияҳои ибораӣ  

نامرجح

  • کَتِگوریَه های گروهی
  • мақӯлотэ гурӯҳӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154381

این مفهوم را دانلود کن: