جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

мактаби Прага  

نامرجح

  • مکتب پرَگه
  • мактабэ Парог

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154383

این مفهوم را دانلود کن: