جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистика > مکتب های زبان شناسی (fa) > Американский структурализм

مرجح

Американский структурализм  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154387

این مفهوم را دانلود کن: