جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

семиотические Школы > номинализм

مرجح

номинализм  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154395

این مفهوم را دانلود کن: