جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои фонетикӣ > диссимилятсия (фонетика)

مرجح

диссимилятсия (фонетика)  

نامرجح

  • دیسیمیلَتْسیه (فانتیکه)
  • ноҳамгӯнӣ (овошэносӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154397

این مفهوم را دانلود کن: