جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

оҳанг  

نامرجح

  • آهنگ
  • навохт

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154409

این مفهوم را دانلود کن: