جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Детский язык > детская Фонология

مرجح

детская Фонология  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154414

این مفهوم را دانلود کن: