جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

واج ها (fa) > الألوفون > الألوفون الحر

مرجح

الألوفون الحر  

نامرجح

  • ألوفون الحر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154416

این مفهوم را دانلود کن: