جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Phonems > Allophones > Combinatory Allophones

مرجح

Combinatory Allophones  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154417

این مفهوم را دانلود کن: