جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

фонемахо  

نامرجح

  • فانمَه ها
  • воҷҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154419

این مفهوم را دانلود کن: