جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الوحدة التطریزیة  

نامرجح

  • وحدة التطریزیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154420

این مفهوم را دانلود کن: