جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

доираҳои Сегментӣ  

نامرجح

  • دایره های سِگْمنتی
  • воҳэдҳое занҷӣрӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154421

این مفهوم را دانلود کن: