جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الکلمات الدخیلة  

نامرجح

  • الکلمات الاجنبیة
  • اللغات
  • کلمات الاجنبیة
  • کلمات الدخیلة
  • لغات الدخیلیة
  • مصطلح السلفة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154424

این مفهوم را دانلود کن: