جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الاقتراض  

نامرجح

  • استعارة
  • اقتراض
  • الاستعارة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154428

این مفهوم را دانلود کن: