جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

якхелашавии забонӣ  

نامرجح

  • یک خله شوی زبانی
  • ваҳдатэ забон

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154435

این مفهوم را دانلود کن: