جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التهجی  

نامرجح

  • تهجی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154437

این مفهوم را دانلود کن: