جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

мутобиқшавӣ  

نامرجح

  • مطابق شوی
  • ҳамонандсозӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154438

این مفهوم را دانلود کن: