جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآیندهای آوایی > هماهنگی مصوت ها

مرجح

هماهنگی مصوت ها  

نامرجح

  • هماهنگی واکه ای

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154439

این مفهوم را دانلود کن: