جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои фонетикӣ > ҳамоҳангсозии садонокхо

مرجح

ҳамоҳангсозии садонокхо  

نامرجح

  • هماهنگ سازی صداناک ها
  • ҳамоҳангие мусаввэтҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154439

این مفهوم را دانلود کن: