جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل النحویة > الربط المتناسق

مرجح

الربط المتناسق  

نامرجح

  • ربط المتناسق

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154440

این مفهوم را دانلود کن: