جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳӯши сунъӣ  

نامرجح

  • هوش صُنْعی
  • ҳӯшэ маснӯъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154442

این مفهوم را دانلود کن: