جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Historical Linguistics  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • Comparative Linguistics
  • Diachronic Linguistics

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694244

این مفهوم را دانلود کن: