جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > Графоно́мия > транскрипцияи фонетикӣ

مرجح

транскрипцияи фонетикӣ  

نامرجح

  • تْرَنْسْکریپسیای فانتیکی
  • овонэгорӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1695496

این مفهوم را دانلود کن: