جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > گویش ها > گویش کلهری

مرجح

گویش کلهری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1695500

این مفهوم را دانلود کن: