جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sign > Onomatopoea

مرجح

Onomatopoea  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa218751

این مفهوم را دانلود کن: