البحث في المفردات

لغة المحتوى

معلومات المفردات


الموضوع

Engaged Literature
ادبیات فارسی
Literary Genres
ادبیات جدید
Modern Literature
انواع ادبی
Iranian Local Literature
ادبیات داستانی
نظریه های ادبی
Children Literature
ادبیات متعهد
Fiction
Persian Literature
صنایع ادبی
Nations Literature
ادبیات محلی ایرانی
ادبیات ملل
ادبیات کودکان
Literary Devices
Literary Theories

الوصف

این اصطلاحنامه خرد یکی از حوزه‌های اصطلاحنامه فرهنگی ایران (اصفا) به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و روسی است. همچنین شامل اصطلاحات مرجح فارسی به خط سیریلیک و اصطلاحات تاجیکی به خط سیریلیک و نیز خط فارسی است.همکاران ویراست دوم سه‌زبانه اصطلاحنامه فرهنگی ایران فتانه ترکاشوند و نرگس قدیمی بودند. برابرنهاده‌های انگیسی اصطلاحات را علی کربلایی نوروز وسید شمس‌الدین میرابوطالبی انجام داده‌اند. در ویراست بعدی مرتضی رزم‌آرا برابرنهاده‌های روسی و تاجیکی را به آن افزود. سپس داده های اصفا ‌در نرم افزار جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) ویرایش و به SKOS/RDF تبدیل و اکنون در پلتفرم Skosmos در دسترس است.
مجری طرح SKOS/RDF سعیده اکبری داریان بوده است. نرگس عزیزیان ویرایش محتوایی و شکلی داده ها در رسا را برعهده داشته است. علیرضا بدرلو داده ها را تبدیل و پاکسازی کرده است. و حسن باقری مهابادی شخصی‌سازی‌هایSkosmos را انجام داده است.
Skosmos ‌در تنظیم سلسله مراتبی هر زبان، چنانچه معادلی در آن زبان در داده ها نباشد، اصطلاح مرجح عربی و در صورت نبود آن، اصطلاح مرجح فارسی را قرار داده است.
امیدواریم با اظهار نظر، پیشنهادها و نقدهای حرفه‌مندان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کاستی ها رفع و بر غنای این اصطلاحنامه افزوده شود.
This micro-thesaurus is one of the domains of Iranian cultural thesaurus (ASFA) in Persian, Arabic, English and Russian languages. Also it includes preferred Persian terms in Cyrillic script and Tajik terms in Cyrillic script as well as Persian script. The collaborators of the second trilingual edition of the Iranian Cultural Thesaurus were Fataneh Torkashvand and Narges Qadimi. English equivalents prepared by Ali Karbalaie-Nowroz and Seyyed Shamsodin Miraboutalebi. Morteza Razmara added Russian and Tajik equivalents to the next edition. So ASFA data of National Library of Iran software (RASA) was improved and converted to SKOS/RDF. This thesaurus now is available on Skosmos platform.
Saeedeh Akbari Daryan supervised the project SKOS/RDF. Narges Azizian edited and formed the data. Alireza Badrlou converted and cleaned up the data., and Hasan Baqeri-Mahabadi undertook customizations of Skosmos.
In setting the hierarchy of each language in Skosmos, if we couldn’t find an equivalent for a term in one language, the Arabic preferred term is provided. If Arabic equivalent was not found, the Persian preferred term is used.
We sincerely hope to receive comments and suggestions from the LIS professionals in order to enrich our work.

الناشر

National Library and Archives of Iran
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

المنشئ

خسروی، فریبرز
Khosravi, Fariborz

المساهم

Badrlou, Alireza
قدیمی، نرگس
Razmara, Morteza
Akbari Daryan, Saeedeh
Qadimi, Narges
رزم آرا، مرتضی
ترکاشوند، فتانه
Torkashvand, Fattaneh
باقری مهابادی، حسن
Azizian, Narges
کربلایی نوروز، علی
Miraboutalebi, Seyyed Shamsodin
Baqeri Mahabadi, Hasan
میرابوطالبی، شمس‌الدین
عزیزیان، نرگس
Karbalaie Nowroz, Ali
اکبری داریان، سعیده
بدرلو، علیرضا

تاريخ الإنشاء

چهاردهم دی ۱۴۰۰
4 January 2022

المُعَرِّف

صاحب الحقوق

National Library and Archives of Iran
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

النوع

اصطلاحنامه
Thesaurus

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa

العدد الكلي للمصادر وفقا للنوع

النوعالعدد

العدد الكلي للمصطلحات وفقا للغة

اللغة المصطلحات المفضلة المصطلحات البديلة المصطلحات المخفية