جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الأدب المنتقد و الفکاهی

مرجح

الأدب المنتقد و الفکاهی  

نامرجح

  • أدب المنتقد و الفکاهی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154933

این مفهوم را دانلود کن: