جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأدب الجیلانی  

نامرجح

  • أدب الجیلانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154978

این مفهوم را دانلود کن: