جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأعنات  

نامرجح

  • التشدد
  • التضییق
  • أعنات
  • تشدد
  • تضییق
  • لزوم ما لایلزم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154996

این مفهوم را دانلود کن: