جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الشعر الفارسی > الشعر التمثیلی

مرجح

الشعر التمثیلی  

نامرجح

  • شعر التمثیلی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155168

این مفهوم را دانلود کن: