جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> الشعر النیمایی

مرجح

الشعر النیمایی  

اعم

نامرجح

  • شعر النیمایی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155169

این مفهوم را دانلود کن: