جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر القصة > حل العقد(القصه)

مرجح

حل العقد(القصه)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155214

این مفهوم را دانلود کن: