جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

المطابقة  

نامرجح

  • التطباق
  • تطباق
  • مطابقة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155238

این مفهوم را دانلود کن: