جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Humour and Critical Literature

مرجح

Humour and Critical Literature  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154933

این مفهوم را دانلود کن: