جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Iranian Styles > Indian style (Persian poetry)

مرجح

Indian style (Persian poetry)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155136

این مفهوم را دانلود کن: