جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Literature > Literary Genres > Ode > مقتضب (fa)

مرجح

مقتضب (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155243

این مفهوم را دانلود کن: