جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Narrative Literature

مرجح

Narrative Literature  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa218569

این مفهوم را دانلود کن: