جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

شهرآشوب  

یادداشت دامنه

  • ‏‫ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ن‍ت‍ق‍دان‍ه‌‌ای‌ ک‍ه‌ ب‍اع‍ث‌ ع‍ص‍ی‍ان‌ و خ‍ش‍م‌ ی‍ک‌ گ‍روه‌ ش‍ود.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155171

این مفهوم را دانلود کن: