جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > نثر > نثر شکسته

مرجح

نثر شکسته  

اعم

نامرجح

  • نثر محاوره ای

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155254

این مفهوم را دانلود کن: