جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > Литературные жанры > юморская и критическая литература

مرجح

юморская и критическая литература  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154933

این مفهوم را دانلود کن: