جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Иранские стили > хорасани (хорасанский) Стиль

مرجح

хорасани (хорасанский) Стиль  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155130

این مفهوم را دانلود کن: